KAN SLIPES FLERE GANGER

En standard trestavs parkett kan slipes flere ganger. forteller Kozomara D. Bozidar i Seagull Gulvsliper. Han har 30 års erfaring som gulv-sliper, med prosjekter som skoler, opera, museet og hundrevis av private hjem på samvittigheten. Hvor lenge gulvet varer før det må slipes, vil variere, men etter en 15 års tid vil det ved normal … Read more

MILJØKRAV TIL LAKK OG ETTERBEHANDLING

Mens gulvlakk tidligere var en miljøversting, har bransjen nå strenge miljøkrav den må holde seg til, og forbedrede produkter. – Tidligere hadde vi lakk basert på petrole-umsolje, med alt det innebar av negativ miljøpå-virkning fra løsemidler både generelt og for oss i bransjen, men nå er det nesten bare vannbasert lakk, hardvoksolje og lignende produkter … Read more