BILLIGERE

Å slipe gulv er langt rimeligere enn å legge nytt. Selv om kvadratmeterprisen på det nye gulvet skulle være lav, er selve jobben gjerne omfattende: Du må fjerne det gamle og sørge for riktig avfallshåndtering, og når du kommer ned til undergulvet kan det hende at det ikke er bra nok, men må avrettes. Frakt … Read more

GJØR GODE FORBEREDELSER

Sliping av gulv støver, men de fleste bruker i dag maskiner som støvsuger samtidig, noe som minimerer støvingen. Det vil likevel være lurt å dekke til det interiøret du ikke rydder bort helt. Ved sliping er det i underkant av en millimeter av det øverste treverket som fjernes. Ved bestilling / avtaleinngåelse bør du be … Read more

RIKTIG ETTERBEHANDLING

Når du har slipt gulvet er det i hovedsak tre etterbehandlinger du kan velge: Lakk, hardvoks eller olje. De har litt ulike egenskaper. Lakk er den vanligste. I dag finnes gode miljøvennlige alternativer – se først og fremst etter vannbasert lakk. Disse skal ikke bare ha langt mindre løsemidler enn tidligere, men også ha bedre … Read more

MILJØKRAV TIL LAKK OG ETTERBEHANDLING

Mens gulvlakk tidligere var en miljøversting, har bransjen nå strenge miljøkrav den må holde seg til, og forbedrede produkter. – Tidligere hadde vi lakk basert på petrole-umsolje, med alt det innebar av negativ miljøpå-virkning fra løsemidler både generelt og for oss i bransjen, men nå er det nesten bare vannbasert lakk, hardvoksolje og lignende produkter … Read more