RIKTIG ETTERBEHANDLING

Når du har slipt gulvet er det i hovedsak tre etterbehandlinger du kan velge: Lakk, hardvoks eller olje. De har litt ulike egenskaper. Lakk er den vanligste. I dag finnes gode miljøvennlige alternativer – se først og fremst etter vannbasert lakk. Disse skal ikke bare ha langt mindre løsemidler enn tidligere, men også ha bedre slitestyrke enn de gamle oljebaserte lakkene. Et lakkert gulv krever lite vedlikehold. Hardvoks beskrives ofte som en slags mel-lomting mellom olje og lakk: Du har oljen som trekker inn i treverket, sammen med voksen, som legger en beskyttende hinne oppå. Hardvoksolje fås både uten farge og med. Det vil være behov for noe vedlikehold, men der gulvet slites mye kan slitasjen utbedres lokalt, uten at full be-handling av hele gulvet er nødvendig. Olje trekker inn i treverket og gir den mest naturlige, lune følelsen når du går på det. Siden den ikke danner et toppsjikt, vil du slite rett på gulvet, og vedlikeholdsintervallene blir kortere. Du må regne med å gjenta oljebehandlingen hvert 3.-4. år.

Leave a Comment