MILJØKRAV TIL LAKK OG ETTERBEHANDLING

Mens gulvlakk tidligere var en miljøversting, har bransjen nå strenge miljøkrav den må holde seg til, og forbedrede produkter. – Tidligere hadde vi lakk basert på petrole-umsolje, med alt det innebar av negativ miljøpå-virkning fra løsemidler både generelt og for oss i bransjen, men nå er det nesten bare vannbasert lakk, hardvoksolje og lignende produkter som er skånsomme mot miljøet. Disse produktene har også høyere kvalitet og holdbarhet enn tidligere tiders lakk, sier Johansen. Det finnes en lang rekke farger på produkte-ne treverket etterhehandles med. Dermed kan man få nesten hvilken som helst farge man vil det gulvet man har. Unntaket er tropiske, mørke treslag. De kan komme til å bli rosa hvis man forsøker å få dem hvite.

BRUK FAGFOLK

Det er ingen mesterordning eller godkjenning av gulvslipere, men å slipe et gulv er ikke en helt enkel jobb. Derfor er det lurt å bruke litt tid på å finne rett håndverker når du skal slipe gulvet. Dersom du velger en fra Norges Parkettsliperforbund (NPF), er du garantert å få en fagperson, og dersom du skulle reklamere kan du få en second opinion fra forbundet. På nettsidene sine har forbundet lister over medlemmer i hele landet.

Leave a Comment